FAIL (the browser should render some flash content, not this).

reklama

Aký kolektor vybrať
  • Ploché solárne kolektory

Tento typ kolektora sa skladá z plášťa kolektora (najčastejšie hliníková vaňa), absorbéra so selekčnou povrchovou vrstvou, vrstvy tepelnej izolácie na spodnej strane s hrúbkou 40-70 mm a priehľadného krytu.Sklo je odolné voči poveternostným vplyvom a krupobitiu.

Oproti absorbéru s čiernym náterom absorbéry so selekčnou povrchovou vrstvou sú účinnejšie - dokážu zachytiť aj takzvané "difúzne žiarenie" t.j.žiarenie rozptýlené v atmosfére.


Princíp je podobný ako v sklenníku - slnečné žiarenie prechádza krycím sklom a dopadá na absorbér, v ktorom sa zísakané teplo predáva teplonostnej kvapaline. Ploché kolektory sa používajú pre prípravu teplej vody a pre vykurovanie priestorov. Slú lacnejšie ako nižsie spomenuté vákuové kolektory, majú však aj nižšiu účinnosť.

výhody: nižšia cena

nevýhody: nižšia účinnosť - najmä v zime

použitie: vhodné na prípravu teplej úžitkovej vody, menej vhodné na vykurovanie - ak, tak jednoznačne kolektory so selektívnou vrstvou

energetický zisk: bez selektívnej vrstvy: 250 – 400 kWh/m2 za rok, so selektívnou vrstvou: 320 – 530 kWh/m2 za rok

 

  • Vákuové solárne kolektory

Vákuové rúrové kolektory sú v dvoch prevedeniach:

- kolektory s priamym prúdením: cez absorbér, ktorý sa nachádza vo vákuu, aby sa minimalizovali tepelné straty vyžarovaním, preteká teplonosná kvapalina, ktorá ho odoberá. Výhoda tohoto typu je to, že kolektory môžu byť umiestnené aj vodorovne. N a rozdiel od

- kolektorov pracujúcich na princípe tepelnej trubice (heat-pipe) sa v rúre nachádza kvapalina, ktorá sa odparuje pri nízkej teplote. Táto para stúpa v trubici až na horný koniec, na ktorom je umiestnený malý výmenník tepla. Aby mohlo dochádzať k tomuto kolobehu (vyparovanie a následná kondenzácia), musí byť sklon trubíc aspoň 30°. Vákuové solárne kolektory majú oproti plochým solárnym kolektorom väčšiu účinnosť - najmä v zimnom období a rovnako vďaka ich tvaru (trubica) pracujú s vysokou efektivitou, aj keď je slnko pod ostrejším uhlom.

výhody: vyššia energetická účinnosť, najmä v zime, ako aj v situácii, keď je slnko pod ostrým uhlom - teda ráno a večer.

nevýhody: vyššia cena

použitie: vhodné vykurovanie, menej vhodné na prípravu teplej úžitkovej vody,

energetický zisk: bez selektívnej vrstvy: 400 – 890 kWh/m2 za rok