FAIL (the browser should render some flash content, not this).

reklama

Dimenzácia

Správne nadimenzované solárne zariadenia sú základným kameňom spokojnosti. Predpokladom je čo najpresnejšia informácia o spotrebe teplej vody. Doporučujeme aj zvážiť možnosti zníženia jej spotreby. Ako východiskový bod pre dimenzovanie malého solárneho zariadenia doporučujeme pri priemernej spotrebe teplej vody vychádzať zo spotreby 50 litrov na osobu a deň (pri 45 °C) a plochy kolektora 1,2 m² až 1,5 m² na osobu.


jednoduchý koncept


Prevažne sa používajú zariadenia s dvoma okruhmi a núteným obehom. Slnečný kolektor odovzáva teplo zo slnka kvapaline v jednom okruhu, ktorá ho odovzdáva druhému okruhu s pitnou vodou. Aby sa predišli poškodeniu mrazom, v solárnom okruhu sa používa nemrznúca zmes. V južných krajinách s vyššími priemernými teplotami nemrznúcu zmes nie je potrebné použiť.


V prípade, že zásobník teplej vody je umiestnený nad kolektorom, potreba pumpy a regulácie odpadáva, nakoľko rôznou hustotou teplej a studenej vody dochádza k samovoľnej cirkulácii.


Zásobník teplej vody slúži k vytvoreniu zasoby v prípade slnečne slabých dní. Jeho objem by mal byť cca 1,5 až 2-násobok dennej spotreby, to znamená cca 80-200 litrov na osobu. Zvyčajne dokádza k nasadeniu oceľového smatovaného zásobníka, ktorý je známy z konvenčnej kúrenárskej techniky.

Kvalitné zásobníky majú úzky cylindrický tvar, aby sa v zásobníku vytvorilo vertikálne rozvrstenie teplej vody (hore teplá voda, dolu studenšia). Toto umožní optimálne využitie oteplenej vody v hornej časti - nie je totiž potreba ohriať celé množstvo vody v zásobníku. Zásobníky z nerezovej ocele majú dlhšiu dobu životnosti oproti smaltovaným, sú ale drahšie.
Aby sa zamedzilo nechcenému premiešaniu vrstiev teplej vody pritekajúcou studenou vodou, použije sa špeciálna konštrukcia rúr, alebo tlmiaci štít v spodnej časti zásobníka.
Zásobník má byť z dôvod zníženia tepelných strát opatrený minimálne 10 cm izoláciou.

 

Okruh kolektora

Okruh kolektora slúži k transportu tepla z kolektora do zásobníka. Aby sa znížili tepelné straty, prepojenia zásobníka a kolektra majú byť čo najkratšie. Pre jedno až dvojrodinné inštalácie poväčšine stačia medené trubky s priemerom 15-18mm. Dostatočne sú tepelne zaizolované tesnením šírky cca 30mm. Pri priemere trubiek viac ako 30mm je potrebné použiť tesnenie v hrúbke minimálne priemeru trubky. Tesnenie musí vydržať vysoké teploty, UV žiarenie a musí byť odolné voči vplyvom počasia.


Bežné prietoky sú v oblasti 30-50 litrov za hodinu na meter štvorcový kolektora. Obehové čerpadlo musí teda tento prietok garantovať. Na reguláciu sa nasadzujú bežné čerpadlá s odberom cca 40-80W. Čerpadlo musí byť nasadené v studenšej časti okruhu kolektora (pred vstupom do kolektora), aby sa zvytočne nevystavovalo vysokým teplotám. Aby sa pri výmene čerpadla nemusel odstaviť celý systém, pred a za čerpdlom sa umiestnia ventily.