FAIL (the browser should render some flash content, not this).

reklama

Základné informácie

Pre výrobu (a následnú spotrebu alebo predaj elektrickej energie) potrebujete ako základnú časť fotovoltaického systému solárny panel, ktorý premení slnečnú energiu na energiu elektrickú. V súčasnosti je vidieť veľký tlak na pokles ceny, čím sa fotovoltaické panely stávajú čoraz zaujímavejšími.

Účinnosť panelov v závislosti na type je v reálnej prevádzke od 8-17%. V praxi to znamená že z dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré má výkonovú hustotu cca 1000W/m2 solárny článok vyprodukuje 60-180W/m2.
Ak teda chcete získať 1kW energie zo slnka, potrebujete k tomu cca 7m2 plochy kvalitných solárnych panelov.

 
Elektrickú energiu, ktorú vyrobíte môžete nielen uskladniť v batériách a neskôr spotrebovať, ale aj predať, pričom Vám štát garantuje 15 rokov výkupnú cenu.

Pozrite si zároveň rozdiely medzi jednotlivými typmi solárnych panelov

 

 

monokryštalický kremík
polykryštalický kremíkl amorfný kremík