FAIL (the browser should render some flash content, not this).

reklama

Použitie a funkcia

Pomocou solárnych kolektorov je možné pripraviť teplú úžitkovú vodu, alebo ich využiť na prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovanie.

Solárny kolektor je plocha, ktorá zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Jeho základným prvkom je absorbér, v ktorom dochádza k spomínanej premene. Teplo sa prostredníctvom vedenia tepla v absorbéri prenáša na teplonosné médium (v našich podmienkach je to nemrznúca zmes), ktoré preteká v rúrkach absorbéra a následne sa prepravuje do zásobníka vody (bojlera). Absorbér pozostáva z dobre vodivého kovového plechu (meď alebo hliník) a zo selektívnej konverznej vrstvy, ktorá musí vykazovať čo najvyššiu absorpčnú schopnosť (pohltivosť) slnečného žiarenia a má mať čo najmenšiu emisivitu (vyžarovanie tepla).

 

typy kolektorov

 
Ploché solárne kolektory


Vákuové solárne kolektory